media-icon_64.pngMedia

Deskbar:Inställningar
Location:/boot/system/preferences/Media
Settings:~/config/settings/Media/*
~/config/settings/System Audio Mixer
~/config/settings/MediaPrefs Settings - Lagrar fönstrets position.

Dokumentation saknas fortfarande. Om du vill arbeta med den, anmäl dig i e-postlistan för dokumentation för att undvika dubbelarbete.