keyboard-icon_64.pngTangentbord

Deskbar:Inställningar
Location:/boot/system/preferences/Keyboard
Settings:~/config/settings/Keyboard_settings


keyboard.png

Bestämmer upprepningstakten och fördröjningen innan en nedtrykt tangent börjar upprepas. Du kan testa dina inställningar i textfältet längst ner.

Förval återställer allt till standardinställningarna.
Återställ ställer tillbaka inställningarna som de var när du startade Keyboard.