media-icon_64.pngMultimédiá

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Media
Nastavenia:~/config/settings/Media/*
~/config/settings/System Audio Mixer
~/config/settings/MediaPrefs Settings - Ukladá pozíciu okna panelu.

Dokumentácia zatiaľ chýba. Ak na nech chcete pracovať, prosím, ohláste to v poštovej konferencii Dokumentácie, aby sme sa vyhli duplicitnej práci.