locale-icon_64.pngLocale

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Locale
Nastavenia:~/config/settings/Locale settings


Lokalizačný systém Haiku zahŕňa nielen nahrádzanie textov ich prekladmi, ale aj komplexnejšie úlohy, ako napríklad formátovanie čísel, dátumov a časov tak, aby vyhovovali nastaveniam Locale, ktoré ste si zvolili.

Ak by ste radi pomohli s prekladom alebo by ste chceli začať s jazykom, ktorý momentálne chýba, prosím, kontaktujte poštovú konferenciu Haiku-i18n.

indexJazyk

Haiku bolo preložené do tuctov jazykov, ale nanešťastie, niektoré z prekladov ešte nie sú dokončené. Z tohto dôvodu si môžete vybrať viac než jeden jazyk ako „Preferované jazyky“. Ak nejaký text chýba v preklade, nahradí sa slovami z nasledujúceho preferovaného jazyka. Angličtina je prednastavená ako posledná záložná možnosť (aj v prípade, že sa nenachádza v zozname).

locale-language.png

V tomto prípade je ako prednastavený jazyk nastavená španielčina. Prvá záloha je čeština, a ak aj v tomto jazyku text chýba, bude zobrazený jeho anglický ekvivalent.
Ako môžete vidieť, rozbalenie záznamu jazyka na ľavej strane odhalí pod-záznamy pre konkrétne varianty alebo dialekty jazyka (ak sú dostupné).

indexFormátovanie

Na záložke Formátovanie môžete nastaviť formát dátumu, času, čísel a meny nezávisle na nastaveniach vášho prednastaveného jazyka.

locale-formatting.png

Možno ste španiel žijúci v časti Švajčiarska, kde sa hovorí po taliansky. Takže by ste mali radi váš systém v španielčine, ale čísla a formát meny ako v práci: švajčiarsko/talianske.
Ak vám je pohodlnejšie pracovať so španielskymi názvami dní a mesiacov (napr. dátum úpravy súboru), môžete upraviť toto formátovanie času pomocou zaškrtávacieho políčka navrchu Používať názvy mesiacov/dní z preferovaného jazyka.

Samozrejme, že tento príklad nie je práve najbežnejší, ale ilustruje flexibilitu systému.

indexMožnosti

Posledná záložka poskytuje nastavenie, ktoré Prekladá názvy aplikácií v Paneli a Trackeri. Zrušte označenie zaškrtávacieho poľa ak preferujete lokalizované grafické prostredie, pričom budú zachované názvy aplikácií, nastavení a štandardné názvy priečinkov v angličtine.


Zmeny sú aplikované okamžite, ale práve bežiace programy môžu vyžadovať zatvorenie a opätovné spustenie než sa v nich prejaví nové nastavenie.

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť vráti späť nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste spustili nastavenia Locale.