keyboard-icon_64.pngKlávesnica

Panel:Nastavenia
Umiestnenie:/boot/system/preferences/Keyboard
Nastavenia:~/config/settings/Keyboard_settings


keyboard.png

Nastaví rýchlosť opakovania a oneskorenie, po akom sa začne podržaný kláves posielať opakovane. Svoje nastavenia môžete otestovať v textovom poli dolu.

Predvolené vráti všetko na predvolené hodnoty
Vrátiť späť obnoví nastavenia, ktoré boli aktívne, keď ste spustili nastavenia Klávesnice.