Twitcher

Twitcher jest narzędziem służącym do przełączania się między aktywnymi aplikacjami i ich oknami.

twitcher.png

Wystarczy wcisnąć CTRL TAB, aby przełączyć się między aktywną a poprzednio aktywną aplikacją/oknem. Wielokrotne szybkie wciskanie CTRL TAB umożliwia przełączanie między wszystkimi aplikacjami. Wciśnięcie i przytrzymanie CTRL TAB zaczyna przełączanie między nimi klawiszem TAB lub /. Jeżeli chcesz dostać się do konkretnego okna aplikacji, przejdź do jej ikony w powyższy sposób, a następnie użyj klawiszy / keys.

Do przełączania między wszystkimi widocznymi oknami na obecnej przestrzeni roboczej służyCTRL ~ (w zależności od układu klawiatury, jest to klawisz pod ESC).

Po wywołaniu Twitchera kombinacją CTRL TAB możliwe jest użycie myszy do wyboru aplikacji i okna, które zostanie aktywowane po zwolnieniu klawisza CTRL.

Twitcher oferuje również kilka mniej oczywistych skrótów klawiszowych:

ESCPrzerywa przełączanie i wraca do poprzednio aktywnego okna.
QKończy wybraną aplikację.
HUkrywa wszystkie okna wybranej aplikacji.