media-icon_64.pngMedia

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Media
Ustawienia:~/config/settings/Media/*
~/config/settings/System Audio Mixer
~/config/settings/MediaPrefs Settings - przechowuje pozycję panelu na ekranie

Dokumentacja na temat jeszcze nie istnieje. Jeśli chcesz nad nią popracować, napisz na Liście mailingowej dotyczącej dokumentacji, aby skoordynować prace.