locale-icon_64.pngJęzyk i format

Deskbar:Preferencje
Ścieżka:/boot/system/preferences/Locale
Ustawienia:~/config/settings/Locale settings


System lokalizacji Haiku obejmuje nie tylko zamianę komunikatów w języku angielskim na ich tłumaczenia, ale też bardziej skomplikowane zadania, takie jak formatowanie liczb, dat oraz czasu w sposób odpowiadający ustawieniom językowym.

Jeżeli chcesz pomóc z tłumaczeniem lub rozpocząć nowe, skontaktuj się z nami na liście mejlingowej Haiku-i18n.

indexJęzyk

System Haiku został przetłumaczony na kilkanaście języków, ale niestety niektóre z tych tłumaczeń nie są kompletne. Z tego powodu możliwe jest wybranie kilku preferowanych języków. Jeżeli w jednym z nich brakuje danego tłumaczenia, zostanie ono wybrane z kolejnego języka na liście. Angielski jest zawsze na jej końcu, nawet jeśli nie jest wyświetlony.

locale-language.png

W tym przykładzie preferowanym językiem jest hiszpański, zapasowym – włoski, a jeżeli i w nim brakuje tłumaczenia, wybrany zostaje angielski.
Jak widać, rozwijanie wpisów na liście z lewej strony, pokazuje różne warianty oraz dialekty danego języka (jeżeli istnieją).

indexFormatowanie

Na karcie Formatowanie można ustawić sposób formatowania dat, godzin, liczb i walut niezależnie od ustawień preferowanego języka.

locale-formatting.png

Jeżeli pochodzisz z Hiszpanii, a mieszkasz we włoskojęzycznej części Szwajcarii, możesz ustawić język systemu na hiszpański, ale liczby i waluty skonfigurować jak w pracy.
Nazwy dni i miesięcy (np. przy wyświetlaniu dat modyfikacji plików), mogą pochodzić z preferowanego języka po zaznaczeniu pola wyboru Użyj nazw dni i miesięcy z preferowanego języka, które nadpisuje pozostałe ustawienia formatowania czasu.

Oczywiście powyższy przykład nie zdarza się zbyt często, ale pokazuje elastyczność systemu.

indexOpcje

Ostatnia karta zawiera pole wyboru Tłumacz aplikacje i nazwy folderów w Deskbarze i Trakerze. Wyłączenie go pozostawi nazwy aplikacji, panelów preferencji i standardowych katalgów w angielskim oryginale, mimo że reszta interfejsu będzie wyświetlana w preferowanym języku.


Wszystkie ustawienia są natychmiast stosowane, chociaż w przypadku już działających aplikacji wymagane jest ich ponowne uruchomienie.

Przywróć domyślne ustawia domyślne wartości dla każdego z pól.
Cofnij przywraca ustawienia aktywne w momencie uruchomienia panelu preferencji.