Tłumaczenie tej strony jest niekompletne. Nieukończone części wyświetlane są w języku angielskim.
Spis treści
Menu Deskbara
Tacka
Lista uruchomionych aplikacji

Deskbar

Deskbar jest małym panelikiem domyślnie umieszczonym w prawym górnym rogu ekranu. Jest to odpowiednik paska zadań z przyciskiem Start w systemie Windows. Składa się on z menu Deskbara, z którego można uruchomić aplikacje i panele preferencji, tacki z zegarem i innymi narzędziami poniżej, oraz z listy uruchomionych aplikacji na samym dole.

positions

Deskbara można przesunąć w dowolny róg ekranu lub zamienić w pasek u góry lub na dole ekranu, klikając na uchwyt po prawej stronie tacki i przeciągając w pożądane miejsce. Można go także złożyć do nieco bardziej oszczędnej formy, przeciągając uchwyt na menu Deskbara.

Łapiąc uchwyt po przeciwnej stronie, można zmienić szerokość Deskbara ciągnąc w lewo lub w prawo:

width

Szerszy Deskbar umożliwia wyświetlenie w tacce większej liczby ikon w rzędzie, będzie również rzadziej obcinał dłuższe nazwy uruchomionych aplikacji, zwłaszcza jeśli używane są większe ikony.

index Menu Deskbara

Gdy klikniesz na górze Deskbara, otworzy się menu:

deskbar.png

indexUstawienia Deskbara

prefs-deskbar.png

Panel preferencji Deskbara jest podzielony na trzy sekcje.

Aplikacje

Poniższe ustawienia nie mają wpływu na działanie samych programów, a tylko na zachowanie i wygląd listy uruchomionych aplikacji.

Sortuj aplikacje po nazwie Sortuje alfabetycznie listę uruchomionych aplikacji.
Tracker zawsze na początku Tracker zawsze będzie pierwszy na liście, nawet mimo włączonego sortowania alfabetycznego.
Aplikacje jako elementy rozwijalne Włącza mały widżet pozwalający pokazać/ukryć wszystkie okna aplikacji bezpośrednio pod jej wpisem w Deskbarze.
Rozwijaj uruchamiane aplikacje Nowo uruchomione aplikacje będą wyświetlać swoje okna automatycznie pod swoim wpisem w Deskbarze.
Ukryj nazwy aplikacji Usuwa etykiety tekstowe uruchomionych aplikacji.
Rozmiar ikon Dostosowuje rozmiar ikon uruchomionych aplikacji.

Menu

While the first couple of menu items of the Deskbar are fixed, you can customized the ones below Shutdown....
Here you can set the number of recent documents, folders and applications that are shown in their menu in the Deskbar, or if you want to see them at all.
The button Edit in Tracker... opens the folder ~/config/settings/deskbar/menu/. In it you'll find the files and folders that appear in the Deskbar, by default these are Applications, Demos, Deskbar applets, and Preferences.
You can delete or add entries like links to applications, documents or even queries by simply copying/deleting them to/from this folder.

Programy zainstalowane z pakietów automatycznie umieszczają swój wpis w Deskbarze. W zależności od ich liczby może zrobić się w nim tłoczno. Jeżeli wolisz kompletną kontrolę i chcesz tam widzieć tylko samodzielnie umieszczone aplikacje (np. w katalogach wg kategorii), możesz to zrobić w następujący sposób: stwórz dowiązanie do katalogu menu w ~/config/settings/deskbar/ i zmień jego nazwę na menu_entries. Z Terminala użyj następującej komendy:

ln -s ~/config/settings/deskbar/menu ~/config/settings/deskbar/menu_entries

Okno

Wreszcie, ustawienia okna Deskbara:

Zawsze na wierzchu Deskbar będzie zawsze widoczny nad innymi oknami.
Autoaktywacja Deskbar przeskoczy na wierzch, gdy tylko dotknie go wskaźnik myszy.
Autoukrywanie Deskbar zostanie zredukowany do kilku pikseli i pojawi się tylko wtedy, gdy dotknie ich wskaźnik myszy.

index Tacka

calendar.png

W tacce znajduje się, między innymi, zegar. Najechanie na niego wskaźnikiem myszy wyświetli podpowiedź z aktualną datą. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy pokazuje kalendarz, prawym – menu pozwalające ukryć/pokazać zegar lub uruchomić panel preferencji Czas w celu zmiany jego ustawień.

Każdy program może zainstalować ikonę w tacce jako interfejs dla użytkownika. Dla przykładu, system mejlowy wyświetla różne symbole, gdy są nieprzeczytane wiadomości, oraz oferuje menu kontekstowe pozwalające stworzyć wiadomość lub sprawdzić czy nie dotarły nowe. ProcessController to kolejny przykład aplikacji, która korzysta z ikony w tacce, aby informować użytkownika o bieżącym stanie systemu (użycie procesora/pamięci) oraz udostępnić menu z dodatkowymi opcjami.

index Lista uruchomionych aplikacji

list-of-apps.png

Możesz przełączyć się na konkretną aplikację klikając jej wpis w Deskbarze i wybierając jedno z jej okien w podmenu. Klikając prawym przyciskiem myszy możesz Ukryć/Pokazać wszystkie okna, lub zamknąć je, a razem z nimi całą aplikację.

Kliknięcie wpisu aplikacji z SHIFT CTRL ukrywa wszystkie jej okna, a z samym CTRL pokazuje je.

Czasami aplikacja może się zawiesić i, mimo że wszystkie jej okna zostały zamknięte, jej wpis na liście w Deskbarze nie zniknie. W takiej sytuacji pomoże Wulkaniczny Chwyt Śmierci: kliknięcie wpisu z SHIFT CTRL ALT pozbędzie się aplikacji bez zbędnej zwłoki. Fascynujące!

Jeżeli włączone zostało rozwijanie elementów w ustawieniach Deskbara, możesz rozwijać/zwijać listę okien bezpośrednio pod wpisem aplikacji.

Z przodu każdego wpisu okna znajduje się symbol reprezentujący jego aktualny stan. Jasny oznacza że okno jest widoczne, ciemny – ukryte (zminimalizowane). Trzy linie obok oznaczają, że okno jest na innej przestrzeni roboczej.