softwareupdater-icon_64.pngSoftwareUpdater

Deskbar:Aplikacje
Ścieżka:/boot/system/apps/SoftwareUpdater
Ustawienia:~/config/settings/SoftwareUpdater_settings


SoftwareUpdater odpytuje wszystkie aktywne repozytoria (zobacz panel preferencji Repozytoria) w poszukiwaniu aktualizacji zainstalowanych pakietów, włączając w to aktualizacje systemu Haiku. Pobiera i instaluje dostępne aktualizacje za jednym razem.

SoftwareUpdater's main window

Po uruchomieniu aplikacja sprawdza dostępność aktualizacji pakietów oraz wyświetla jest na liście wraz z ich nową wersją i krótkim opisem. Możesz zaznaczyć opcję Pokaż szczegóły aby zobaczyć również nazwę repozytorium i zastępowaną wersję dla każdego z pakietów.

Aktualizuj teraz rozpocznie pobieranie wszystkich pakietów oraz ich instalację.

W zależności od zaktualizowanych pakietów, może być konieczne ponowne uruchomienie systemu, aby zakończyć proces aktualizacji. Dotyczy to zmian dotykających systemu, aplikacje z reguły wystarczy tylko zrestartować.