La traducció d'aquesta pàgina encara no està acabada. Fins que ho sigui, algunes part correspondrà a la versió anglesa.

media-icon_64.pngMedia

Barra d'eines:Preferències
Ubicació:/boot/system/preferences/Media
Preferències:~/config/settings/Media/*
~/config/settings/System Audio Mixer
~/config/settings/MediaPrefs Settings - Stores the panel's window position.

Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the Documentation mailing list to avoid duplication.